Home

‘Reflectie’ en ‘actie’. ‘Denken’ en ‘doen’. Geen 2 gescheiden werelden, niet of – of, maar twee benaderingen die altijd en overal naadloos met elkaar verweven zijn.

Vrij vertaald naar de Franse filosoof Henri-Louis Bergson (1859 – 1941): ‘Think like a man of action, act like a man of thought‘. Dat is Reflaxion Management en Advies! Reflaxion Management en Advies (kort: Reflaxion) overbrugt de kloof tussen denken en doen.

Reflaxion biedt diensten aan op het terrein van:

  • interim-management;
  • advies;
  • coaching;
  • leiderschapsontwikkeling;
  • dagvoorzitterschappen.